• svg
 • svg
 • svg
 • svg
 • svg
 • svg
 • svg
 • svg
thumb

دفتر مرکزی تهران

خیابان سعدی جنوبی - پاساژ سعدی - طبقه همکف - پلاک 26

درخواست مشاوره

به دنبال یک مجری جهت ارائه یک طرح با کیفیت و مقرون به صرفه برای پروژه بعدی خود هستید؟

* Please Fill Required Fields *
img

تماس با کارشناس

021-33977138,9

ساعت کاری

باعث خرسندی ماست که در خدمت شما باشیم.

 • شنبه تا چهارشنبه8 صبح الی 6 بعدازظهر
 • پنج شنبه8 صبح الی 2 بعدازظهر
 • svg
 • svg
 • svg
 • svg
thumb

دفتر مرکزی تهران

خیابان سعدی جنوبی - پاساژ سعدی - طبقه همکف - پلاک 26

درخواست مشاوره

به دنبال یک مجری جهت ارائه یک طرح با کیفیت و مقرون به صرفه برای پروژه بعدی خود هستید؟

* Please Fill Required Fields *
img

تماس با کارشناس

021-33977138,9

ساعت کاری

باعث خرسندی ماست که در خدمت شما باشیم.

 • شنبه تا چهارشنبه8 صبح الی 6 بعدازظهر
 • پنج شنبه8 صبح الی 2 بعدازظهر

همه پستهای نوشته شده در کاویتاسیون

 • ۰۶

  اسفند
  ۱۳۹۹

  نویسنده admin دسته بندی اخبار

  ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻛﺎوﻳﺘﺎﺳﻴﻮن

  ﻛﺎﻫﺶ ﺳﺮﻋﺖ دوراﻧﻲ ﻳﻜﻲ از راﻫﻬﺎي  ﻛﺎﻫﺶ NPSHreq ﻛﺎﻫﺶ ﺳﺮﻋﺖ دوراﻧﻲ ﭘﻤﭗ اﺳﺖ. اﻣﺎ درﺻﻮرت اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻤﭗ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ دوراﻧﻲ ﭘﺎﻳﻴﻦ، دﺑﻲ و ﻫﺪ اﻓﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد، در ﻧﺘﻴﺠﻪ

  ادامه مطلب

 • ۱۸

  دی
  ۱۳۹۹

  نویسنده admin دسته بندی اخبار

  علت خوردگی پروانه پمپ

  جنس اجزا پمپ با توجه به شرایط عملکرد انتخاب میشود. اجزا پمپ بایستی مقاومت کافی درمقابل خوردگی (corrosion) داشته باشد. عمر کاری یک پمپ برابر است با میزان ساعاتی که

  ادامه مطلب